Blog

Wysylka PIT-11 - Komunikat
Zdjęcie dla posta Wysylka PIT-11 - Komunikat
Wysylka PIT-11 - Komunikat

Przekazujemy komunikat ze strony producenta, dotyczący dzisiejszej dodatkowej aktualizacji enova365:

„ Zmiana w wykazywaniu zaliczki podatku na deklaracji PIT-11(25)

W dniu 15.01.2020 pojawiła się nowa interpretacja Ministerstwa Finansów w zakresie wykazywania na deklaracji PIT-11 zaliczki podatku od wypłaconych przez firmę zasiłków, gdy pracownik w danym roku miał pobraną również zaliczkę podatku od przychodów ze stosunku pracy.

W związku z nową interpretacją opublikowaną przez Ministerstwo Finansów w zakresie wykazywania zaliczki podatku, w opisanej powyżej sytuacji łączna kwota zaliczki podatku będzie wykazywana w części E w wierszu 8. Trzeba wstrzymać się z naliczaniem i wysyłką deklaracji PIT-11 do czasu udostępnienia poprawki, dla osób pobierających zasiłek chorobowy i jednocześnie zatrudnionych na etacie w firmie.

W pozostałych sytuacjach deklaracje PIT-11 liczą się poprawnie.

Wersję zmodyfikowaną opublikujemy w dniu jutrzejszym tj. 17.01.2020 około godziny 15stej. Wersja będzie oznaczona 2001.0.1.”