Blog

Nowe wskaźniki płacowe
Zdjęcie dla posta Nowe wskaźniki płacowe
Nowe wskaźniki płacowe

Każdy pracownik, który nie był w stanie wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy ma możliwość odebrania ekwiwalentu pieniężnego. Do obliczenia ekwiwalentu niezbędne jest ustalenie wysokości współczynnika urlopowego. 

Współczynnik urlopowy ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosowany jest tylko i wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, z którego może skorzystać pracownik w tym roku. 

W związku ze zmianą wskaźnika urlopowego i podstawy świadczenia pielęgnacyjnego od 01.11.2018 r., wskazane jest wykonanie aktualizacji wskaźników :

Narzędzia-Opcje- Sprawdź aktualne wskaźniki:

 enova wskaźniki płacowe

Informacja w logu na dole programu po prawidłowo wykonanym zadaniu:

 enova log

Wskaźnik urlopowy zmienia się wtedy od 08.11.2018 r., więc na ten moment nie powinien mieć wpływu na naliczanie z opcją miesięcy wstecz za październik.

Pozostaw komentarz