enova365 - Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)

Moduł ten ma za zadanie wspierać ewidencję procesów związanych z wydawaniem oraz zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika.
1 490,00 zł