enova365 Księga Inwentarzowa

Moduł enova365 Księga Inwentarzowa pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości. Zapewnia ona dostęp do pełnej weryfikacji majątku firmy oraz automatyzuje wykonywane operacje na środkach trwałych i majątku.
enova365 Księga Inwentarzowa - Srebro
enova365 Księga Inwentarzowa - Srebro
290,00 zł
enova365 Księga Inwentarzowa - Złoto
enova365 Księga Inwentarzowa - Złoto
990,00 zł