enova365 - Czas Pracy

Narzędzie dedykowane jest dla firm gdzie norma oraz czas pracy jest importowany z innych programów. Dodatkowo wprowadza możliwość grupowej zmiany normy i czasu pracy dla wielu pracowników równocześnie.
1 990,00 zł