Blog

enova365 2002.0.0 - nowa wersja oprogramowania
Zdjęcie dla posta enova365 2002.0.0 - nowa wersja oprogramowania
enova365 2002.0.0 - nowa wersja oprogramowania
Wersja 2002.0.0 (2002.0.0.17856) z dnia 06.02.2020

Wersja 2002.0.0 zastępuje wersję 2001.0.2 z dnia 21 stycznia 2020 roku.

Dla użytkowników modułu Kadry i Płace wprowadzona została możliwość rozliczenia obniżonych składek ZUS dla osób prowadzących działalność, które będą korzystały z "Małego ZUS plus". Wprowadzono także możliwość rozliczania nadgodzin poprzez ich ewidencję w postaci „Magazynu nadgodzin”.

Dla firm korzystających z modułu Ewidencja Środków Pieniężnych dostosowano mechanizm weryfikacji kontrahentów i ich rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT (zgodnie ze zmianami w webAPI wprowadzonymi w dniu 28.01.2020). Zaś dla korzystających z dodatku Import Wyciągów Bankowych zaktualizowano filtr importu PEKAO (MT940).

Dla korzystających z modułów księgowych enova365 wprowadzono możliwość przygotowania i wydrukowania dokumentu ZAW-NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). ZAW-NR składają podatnicy, którzy dokonali zapłaty przelewem na rachunek, który nie figuruje w Wykazie podatników VAT (potocznie Biała lista).

Dla firm powiązanych kapitałowo dodano możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zaktualizowano także struktury XML eDeklaracji PIT: PIT-36(27), PIT-36L(16) oraz PIT-28(22) obowiązujące dla rozliczeń roku 2019.

Dla klientów korzystających z modułu Integracja z e-sklepami uelastyczniono mechanizm do określania widoczności zdjęć towarów w e-sklepach: warunkowej i liczby całkowitej. Dotychczas dostępna była jedynie liczba.

Pozostaw komentarz