Blog

enova365 2001.0.2 - nowa wersja oprogramowania
Zdjęcie dla posta enova365 2001.0.2 - nowa wersja oprogramowania
enova365 2001.0.2 - nowa wersja oprogramowania

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2001.0.2 enova365.

Wersja 2001.0.2 skierowana jest do firm, które nie płacą, jako zakład pracy zasiłków. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w takiej sytuacji na Deklaracji PIT 11 (25) przychody ze stosunku pracy i zaliczki podatku należy wykazać zawsze w wierszu pierwszym lub drugim.

UWAGA:
Dodatkowe wyjaśnienie do Wersji 2001.0.1.
Dotyczy deklaracji PIT 11(25) dla osób poniżej 26-go roku życia
W związku z najnowszymi zmianami dotyczącymi wykazywania przychodów ze stosunku pracy oraz zasiłków na deklaracji PIT11 (25) Krajowa Informacja Podatkowa udziela różnych informacji w zakresie wykazywania łącznej kwoty zaliczki podatku dla 26-latków. W systemie enova365 w deklaracji PIT 11 (25) przychody 26-latka wykazujemy w wierszu drugim, a kwotę zasiłku wykazujemy w wierszu 8 natomiast łączną zaliczkę podatku od tych przychodów wykazujemy w wierszu 8 pozycji 68.

Sprawdź szczegóły aktualizacji - enova365 2001.0.2