Blog

enova365 2001.0.1 - nowa wersja oprogramowania
Zdjęcie dla posta enova365 2001.0.1 - nowa wersja oprogramowania
enova365 2001.0.1 - nowa wersja oprogramowania

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2001.0.1 enova365.

Wersja 2001.0.1 zawiera zmiany związane z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w zakresie wykazywania na deklaracji PIT-11 zaliczki podatku od wypłaconych przez firmę zasiłków, gdy pracownik w danym roku miał pobraną również zaliczkę podatku od przychodów ze stosunku pracy. Po zmianie łączna kwota zaliczki podatku będzie wykazywana w części E w wierszu 8.

Ilość zmian jest jednak znacznie dłuższa, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ulotką dotyczącą aktualizacji. Dostępna jest ona pod poniższym adresem: 

Sprawdź szczegóły aktualizacji - enova365 2001.0.1